קניין סודר וריבית במטבע זר

שאלה: 

שלום כבוד הרב שאלתי בעניין משפט התורה ומשנת הרמב"ם שאני מאוד מתעניין 1 - היכן כתוב במשנה תורה על קניין סודר? 2 - והאם זהו הקניין שהרמב"ם מדבר עליו בהלכות מלווה ולווה פרק ה, הלכה יג "שקנו מידו" או שמדובר על קניין כמו שהרמב"ם מזכיר בהלכות מכירה פרק ה, שזה רק כדי להראות התחייבות? 3 - האם מותר להלוות בצמוד למטבע זר (נניח דולר או יורו)? היכן זה כתוב ברמב"ם, האם זה קשור לפרק ה הלכה יא - יב במלווה ולווה?
תודה רבה נחמן

תשובה: 

1. בהלכות מכירה פרק ה.
2. המקור שציינת להלכות מלוה ולוה אינו מדויק, אבל כשרבינו כותב שקנו מידו, בד"כ הכוונה לקניין סודר.
3. גם כאן המקור לא מדויק. אבל באופן עקרוני המלווה בארץ ביורו, ואולי גם בדולרים (כי כבר נפוץ מאוד בארץ הסחר בדולרים, אם כי אינו עדיין מטבע שניתן לשלם בכל מקום, ולחייב לקבלו). הרי זה כמלוה סאה בסאה, שאסור, בגלל אבק ריבית, ואם יש ללווה דולר, או יורו, מותר.

תאריך: 
21/11/09 ד' כסלו התש"ע
x

Audio Playlist