הלוואה מגמ"ח

שאלה: 

שלום רב,
צ' לקחה הלוואה מגמ"ח בסך 5000 ₪ בתמורה נתנה שיקים דחויים, כשהשיקים לא כובדו בחלקם או במלואם שילמה צ' לגמ"ח סכומים מזומן לא זכור כמה .
הגמ"ח דורש סכום גבוה מכפי שנראה ל - צ' שהיא חייבת ולבקשתה בתמורה לקבל את השיקים שנפרעו, טענו בגמ"ח שכל השיקים גם שנפרעו וגם שלא נפרעו נזרקו לפח.
איך צריך לנהוג בעניין?

תשובה: 

התנהלות מוזרה של כל הצדדים:
א. שיקים שנפרעו, ניתן לאתרם בבנק, וכך לדעת מהו הסכום שנפרע בשיקים.
ב. לגבי שיקים שלא נפרעו, ע"י הפקדתם בבנק אלא במזומן, ואת לא יודעת כמה פרעת. וחבל. הם טוענים שלא פרעת את הכל, ותובעים ממך סכום מסוים שלדבריהם את נותרת חייבת. תביעתם היא טענה ודאית, לדבריהם. ואת אינך יכולה להישבע בגלל שיש לך ספק בעניין. ולכאורה את חייבת לשלם. אולם, הם לא נהגו כהוגן, כשקרעו גם את השיקים שלא נפרעו וזרקו אותם, כי כל שיק שנפרע במזומן, עליהם היה להחזיר לך אותו. ולכן תצטרכו להתפשר.

תאריך: 
18/10/09 כ"ט תשרי התש"ע
x

Audio Playlist