כיצד התגרשו אבותינו בתימן?

תשובה: 

בצנעא היה בי"ד מומחה וסופרי גטין מומחים וב"ה הכל פעל לפי ההלכה. לגבי בתי דין וסופרים שמחוץ לצנעא, הם היו בבקרה של בי"ד בצנעא, מדי פעם ביה"ד בצנעא היה שולח אליהם שליח מומחה לעניין שחיטה וטרפות קידושין וגירושין, ובדק בכל מקום את הרבנים שעסקו בדברים הנ"ל.

תאריך: 
22/07/09 א' אב התשס"ט
x

Audio Playlist