השגחת ה'

שאלה: 

מה הפשט בדברי רבנו מנוח פרק י הלכה ט מהלכות ברכות, שכל הניסים שנעשו לרבים הם ודאי בהשגחה, אך אלו שנעשו ליחיד חלקם במקרה? ועוד לפי זה איך מברכים על נס שנעשה ליחיד אם הוא ספק נס ספק לא וספק ברכות להקל?

תשובה: 

מארי וכל יחיד חייב להיות עיוני לכל דבר שפוקד אותו טוב או רע, ולא להתייחס לכל דבר כמקרה. אלא כאיתות מה' אליו, כדי שיתעורר ויפשפש במעשיו, ויתוודה, ויודה. זוהי דרך עבודת ה'. שיויתי ה' לנגדי תמיד. כי אין הברכה על הנס תשלום לה', שאנו צריכים לברך תחילה אם אנו חייבים או לא. אין ה' זקוק לברכותינו, ואין לו כל הנאה מכך ואינו תובע אותנו על כך. אלא לטובתנו ולצורך שלמותנו הרוחנית צריכים אנו להתוודות לפניו או להודות, ואפילו מחמת הספק, כדי שנהיה מדובקים, ואולי נזכה להיות בבחינת ואתם הדבקים בה' חיים כולכם היום.

תאריך: 
23/05/09 כ"ט אייר התשס"ט
x

Audio Playlist