שחיטת עבד כנעני

שאלה: 

שלום הרב
רציתי לשאול מה דין שחיטת עבד כנעני, האם הוא כגוי ששחיטתו פסולה או כצדוקי ששחיטתו כשרה כשישראל עומד על גביו?
תודה משה

תשובה: 

הרמב"ם פסק בהל' שחיטה פ"ד הל' ד, שעבדים שוחטין לכתחילה אם היו מומחין ומורנו הרב יוסף קאפח בהערה ד' מציין שמדובר בעבד כנעני שמל וטבל לשם עבדות וכן פסק השו"ע. ואילו הטור לא הזכיר ההיתר אלא בעבדים משוחררים.

תאריך: 
05/05/09 י"א אייר התשס"ט
x

Audio Playlist