משיח ע"פ הרמב"ם

שאלה: 

לכבוד הרב יש סתירה ברמב"ם בין איגרת תימן ששם הוא כותב שהמשיח צריך לעשות מופתים כדי להעיד על אמיתותו"אמיתות יחוסו וכו' ושהמשיח הוא מורח ודאין לבין הלכות מלכים ביד החזקה שם כתוב בפירוש שלא יעלה על דעתינו שהמשיח יצטרך לעשות אותות ומופתים ולא רק זה אלא הרמב"ם כותב שזה מה שהטפשים אומרים. ומביא דוגמה את רבי עקיבא וחכמי דורו שהכריזו על בר כוכבא כמשיח ולא שאלו ממנו אות ומופת. איך מיישבים את הסתירה?
2. מה המקור של כל הסימני זיהוי משיח שהביא הרמב"ם בספר היד החזקה? לא מצאתי לכך מקור בתלמוד וגם לא זכור לי שראיתי שהנושאי כלים הביאו מקור מיוחד
3. האם יתכן שיתמנה מלך (לאו דוקא מלך המשיח) שאין לו בנים? כגון אם לשאול או לדוד המלך לא היו בנים, האם עדיין שמואל היה מושח אותם למלוכה?

תשובה: 

1. באיגרת - כשאינו מוכר. במשנה תורה - כשהוא מוכר.
2. הסתייע במפרשים השונים.
3. כן.

תאריך: 
20/04/09 כ"ו ניסן התשס"ט
x

Audio Playlist