דילוג לתוכן העיקרי

כשרות סלט כרוב

שאלה

שלום לכבוד הרב,
יהודי לוקח כרוב - לא גוש קטיף - שוטף אותו במים, מקצץ אותו ומכין ממנו סלט כרוב. האם מותר לאכול? ברשות הרב,
1. הוא לא עבר על מבטל איסור לכתחילה, שהרי קיצץ את הכרוב כדרך אכילתו.
2. מדאוריתא חד בתרי בטיל.
3. מדרבנן יש איסור של בריה שלא בטלה באלף, אבל מי אמר בכלל שיש פה בריה, ובנוסף יתכן שהבריה נפגעה (אפילו ברגלה) בתהליך הקיצוץ ואין לה יותר דין בריה והיא בטלה בשישים. כלומר יש לנו ספק ספיקא בדין דרבנן (בריה) והסלט מותר באכילה. ובפרט לדעת הרמ"א ששקץ שטעמו רע אין לו דין בריה כלל. ואם זה מותר לפי תורת משה – אז אין מקום להחמיר וכדברי בית יוסף סימן צ"ז שורה אחרונה: "דדיעבד מותר גמור הוא ואפילו יש פת אחרת לפניו מותר לאכול ממנו". האם אני צודק? אודה לרב על התיחסותו

תשובה

אפילו כרוב גוש קטיף, יפריד עלה עלה וישטוף היטב במים, ואח"כ יקצצנו בלי שום חשש, היה ונמצאה תולעת, יסלקנה.