ברכות

שאלה: 

לק"י כבוד הרב שלום וברכה.
שאלותי הן:
א. מהו הרעיון שמאחורי העניין שבמסכת ברכות כי עיטוש מלמעלה בזמן התפילה - סימן טוב ועיטוש מלמטה סימן רע?
ב. האם אני יכול לברך "המעביר חבלי שינה" לפני שאני נכנס למקלחת (שהיא גם שירותים) ומיד להכנס לשטוף פנים?
תודה וה' יסייעהו בדבר תורתו.

תשובה: 

א. לגבי העיטוש מלמטה, אין זה סימן טוב שאירע לו דבר כזה בתפילה או בשל רשלנותו לבדוק עצמו ולהכין גופו לתפילה, או בשל תכיפות העיטושים, שבוודאי יש לבדוק ענייני בריאותו.
ב. כן.

תאריך: 
19/02/09 כ"ה שבט התשס"ט
x

Audio Playlist