דילוג לתוכן העיקרי

יוסף - המשך

שאלה

שלום לכבוד הרב שליט"א.
1. הרב כתב לענין דין רודף: "דבר זה מצוי במדרש, ואין לדון בדברי אגדה כמו בדברי הלכה. על כל פנים, אם היה בתוכן של הדיבה שיוסף הוציא על אחיו, עבירות, שהם חייבים עליהם מיתה, הרי יוסף נראה כרודף." מחילה שאני שוב שואל אבל קשה לי להבין. הרי יוסף סיפר לאביו דברים שלא חייבים עליהם מיתה. על לשון הרע, אכילת איבר מן החי, וחשד על העריות אין דין מוות. אז היכן שייך כאן דין רודף?
2. מכירת יוסף. הפסוקים שמדברים על מכירת יוסף לא מובנים. האחים ישבו לאכול לחם, ראו שיירה של ישמעלים שמתקרבת, ויהודה הציע למכור אותו לישמעלים במקום להרוג אותו.
א. איך פתאום המדינים הגיעו הוציאו את יוסף מהבור, ומכרו אותו לישמעלים?
ב. היכן היו האחים בזמן שהמדינים מכרו אותו לישמעלים?
3. האם יעקב לפני מותו ידע את מה שעוללו האחים ליוסף?
תודה וכל טוב.

תשובה

1. דוק ותשכח.
2. רש"י - האחים מכרוהו למדינים, והמדינים מכרוהו לישמעאלים. רס"ג, ראב"ע ורד"ק - האחים מכרוהו למדינים שהיו ישמעאלים.
3. בודאי, ולכן האחים אמרו ליוסף אחרי מות אביהם, שהוא ביקש שיוסף יסלח להם. והבסיס לסיום הענין היה, שהאחים לא התייחסו לחלומותיו כרוח הקודש, אלא להרהורי לב שיסודתם בהתנשאות והשתלטות, ויוסף ואביו התייחסו אליהם כרוח הקודש. וכשהאחים ירדו לשבור בר במצרים, ויוסף בתוודע להם, אמר להם שעוד חמש שנים רעב, על בסיס חלומות פרעה, שאף שהיה גוי, יש ובאמצעות חלום של מנהיג מרכזי, מודיעים ("מן השמים") היגד עתידי למען הצלת רבים. ואם פרעה כך, יוסף בחלומותיו על אחת כמה וכמה, ואז האחים השתכנעו והתחרטו על התנהגותם בעבר.