תלין בטוב

שאלה: 

מארי נכבד. אני שומע פעמים רבות את אבי וחבריו מברכים איש את רעהו ברכת "תלין בטוב". יש שעונים: "תקיץ ברחמים" ויש שעונים "תקיץ בישועה ורחמים".
1. מה מהות ברכה זו?
2. ששאלתי את אבי מדוע חלק מוסיפים את המילה "בישועה", ענה לי שזה קשור ככל הנראה למי שמאמין בקיומם של שדים, והנוהגים כמונו - קרי הרמבמיים מסתפקים ב"תקיץ ברחמים". אודה למארי אם יוכל להסביר לי זאת יותר.

תשובה: 

אשרינו שזהו מנהגינו, שכל אחד מברך את רעהו לעת ערב, כשבני אדם מיועדים ללון את לינת הלילה, בברכת: תלין בטוב. שלומר, שיוכל ללון ויהיה לו טוב, ולא רע. שהרי הלינה בלילה יש בה דברים רעים אפשריים, חלומות רעים מבהילים, גנבים בלילה, ועוד. ולכן אנו מתפללים כל לילה, השכיבנו ה' לשלום, והעמידנו מלכנו לחיים ולשלום, ופרוש עלינו סוכת שלומך... והגן בעדנו, ושמרנו מכל דבר רע ומפחד לילה... ומשום כך, המתברך מברך בגומלין את רעהו תקיץ ברחמים. כלומר, שתזכה, שה' ברחמיו יקיצך, שהרי השינה אחת משישים ממיתה, ושה' ברחמיו יקיצך והכל יבוא על מקומו בשלום. והמוסיפים "בישועה", מתכוונים לכלול כל הדברים הרעים האפשריים להיות בלילה, או בעת הלינה בלילה. והארכתי כדי להודיעך שגם לרבינו יש שדים, כי המזיקים, הם רבים ומגוונים, כאלו שנבראו בצלם אלהים, והם מתערטלים מצלם אלהים, והם חייתיים ובהמתיים, מזיקים לעצמם ולאחרים.

תאריך: 
25/12/08 כ"ח כסלו התשס"ט
x

Audio Playlist