דילוג לתוכן העיקרי

דין "לא תחונם" - דחוף - בבקשה!

שאלה

לכבוד מארי ערוסי שליט"א, מוסלמים אינם עובדי עבודה זרה, אך הם לא היו יכולים להיות גרי תושב כאשר דין זה נוהג. אם - כן ישיבתם מתאפשרת כי אין לאל ידינו לגרשם, אך אסור לנו לסייע באחיזתם בארץ או שמא אני טועה? אני עוסק במסחר, ייבוא, ונדרשתי לעסוק בייבוא מושבים לצטדיון כדורגל העיר ערבית בארץ ישראל. אני חש כעובר עבירה בתור מחזק את אחיזתם של הערבים בארץ, האם נכונה תחושתי ועליי לדרוש מהמעביד שלי לפתור אותי מעיסוק בעסקה הזאת? בברכת התורה, אליעזר

תשובה

איני מתייחס לענין ההלכתי אם אפשר או לא שהמוסלמי יהיה גר תושב שדין זה ינהג. אך יש להתייחס לערבים ולפלשתינאים בגלל עוינותם לעם היושב בציון, הגלויים והנסתרים, ומהבחינה הזו אין לסייע בידם אבל בלי הפרזות שעלולות להזיק. וגם, שבכל כלל יש יוצא מן הכלל, כלומר יחס שונה למיוחדים שבהם שאנו בטוחים בגישתם המתונה והפרגמטית, כי גם לשותפים כאלה אנו זקוקים.