דילוג לתוכן העיקרי

מוכין שנפלו מהכסת

שאלה

שלום וברכה, מרן בסימן שמ סימן ח' כותב : מוכין שנפלו מן הכסת מותר להחזירם, אבל אסור לתנם בתחילה בכסת". ואומר על כך המ"ב שאין בזה משום מתקן מנא. שאלתנו היא מדוע אין זה תיקון כלי? שהרי אחרי שיצאו המוכין "נעלמה" הכסת ונהיה מצב שלכתחילה שבו מרן אוסר! בברכה,

תשובה

שאלה טובה. מילא אם רש"י שבת, מח א, היה גם סובר שהאיסור הוא כמתקן מנא, דרבנן, לכן בלהחזיר מותר, אך מרש"י שם משמע שמדובר באיסור תורה, ואם כן מה לי נותן לכתחילה או מחזיר. אולם עיין מאירי, שבת, שם, שהסביר שלתת מוכין לשקית, לכתחילה, הוא מעשה אומן. אבל להחזיר זה מעשה הדיוט, ולכן מותר. ניתן להאזין להלכה היומית באתר "נצח ישראל", שם נידונה סוגיה זו.