פידיון בן

האם אישה שעברה הפלה מרצון בעבר, התחתנה ונולד במ"ט בן זכר יכולה לבצע פידיון בן?

שלח שאלה אל: 
תשובה: 

אם העובר שהופל כבר היה במצב של ריקום, וצורה, אין פדיון לבן זכר שנולד אחריו. ואם היה זה בשלב מוקדם יותר, יש פדיון.

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
65.00₪