חימום בשבת

שאלה: 

שלום לכבוד הרב,
הרמב"ם בפרק תשיעי הלכה א' כותב ש -"המחמם את המים בשבת חייב". בפרק ג' הלכה ד' כותב הרמב"ם:"חמין שלא הוחמו כל צרכם אין משהין אותם בתנור אפילו מבעוד יום גזירה שמא יחתה בגחלים כדי להשלים בישולו" שאלותיי -
א. ממתי יתחייב אדם לפי הרמב"ם על חימום המים בשבת?
ב. האם יש הבדל בין מים שרתחו לפני השבת למים שלא רתחו כלל לגבי הנחתם בשבת על האש?
בתודה מראש יוסף

תשובה: 

א. רוב בחימום מים הוא רק במחממו לרחצה, כי לשתייה המים ראויים לשתייה גם בלי חימום. ולכן רבינו לא נתן שיעור לחימום מים לשתייה, רק לרחצה, שבת, ט,
א. כדי לרחוץ בהן אבר קטן. ומשום כך כתב מורנו הרב יוסף קאפח, שם, אות ג, ששיעור חימום בזה די בהפשרה, שכבר ראוי לרחיצה. ואין צורך ברתיחה. ואפילו אך היו שלמדו, משבת, כב, ד, שיעור עד שתהא כריסו של תינוק נכווית בהם.
ב. לפי רבינו, מים שהורתחו מע"ש והצטננו, אין להניחם על הפלטה בשבת, ואם הוחמו לרחצה, המחמם - חייב. כי מים שהורתחו ונצטננו, הם כמו המים שלא הורתחו. ואינם כמו בישול שהתבשל ולא כמו מוך שהתבשל והצטננו, שכל שחוזר ומבשלם, מקלקלם. ואשר להלכה של חמין שהוחמו כל צרכן, וכן לגבי שימוש במים שמחוברים להסקה מרכזית, וכן מדוד חשמלי שכבר כיבוהו. שמע בהלכה יומית באתר נצח ישראל www.net-sah.org

תאריך: 
04/12/08 ז' כסלו התשס"ט
תגיות: 
x

Audio Playlist