ברכת המזון

שאלה: 

שאלה לכבוד הרב.
בחור שקשה לו לבטא את המילים של ברכת המזון כולל את הברכות הסופיות, היות והברכה מדאורייתא מה הדין לגביו האם עליו לשוב ולברך כל ברכה שנוצר לו קושי לאומרה, עד שלא יהיה בספק שיצא מפיו נכון כי ספק דאורייתא לחומרה או שזה ברכה לבטלה ואפילו אם לא הצליח לבטא נכון אף את שם ה' העיקר זה כוונת הלב ורצון הטוב. בפרט היות ואת נוסח הברכה תיקנו אנשים. אבקש מהרב להתייחס גם לכך שאין וודאות אם בוטאו המילים לא נכון בסופו של דבר.

תשובה: 

גם על כגון זה נדרש: ולגלוגו - עלי אהבה.

תאריך: 
10/10/08 י"א תשרי התשס"ט
x

Audio Playlist