ערך הכסף בהחזרת הלוואה

שאלה: 

שלום לכבוד הרב,
אבי ע"ה נהג להלוות לקרובי משפחה. כיוון שהיה מקובל שהדולר הינו מטבע שמשקף שמירה על ערך הכסף (ככח קניה), ההלוואה היתה ניתנת בדולרים ומוחזרת בדולרים. לפני כ 5 שנים אבי הלווה 14000 דולר לקרוב משפחה. ההלוואה לא הוגבלה בזמן. הלווה החזיר 7000 דולר. אבי נפטר ועתה הלווה רוצה לפרוע את יתרת החוב לאימי. מלפני כשנתיים הדולר נחלש מאד יחסית לשקל והפרש השערים לסכום ההלוואה מגיע לכ 6000 ש"ח. הלווה אינו מוכן להחזיר 7000 דולר כיוון שאינו רוצה להפסיד את אימי. גם לי נראה שאין המלווה צריך להינזק. עלי לציין כי ההלוואות שאבי נהג לתת לא היו עיסוקו; הן נעשו על מנת לעזור לקרובים שנקלעו למצוקה או צורך ממוני; אבי ואימי היו שניהם שכירים שחסכו וכשרווח להם ראו חובה לעצמם לעזור לאחרים. אבקש את הרב להורותנו כיצד לנהוג.
תודה רבה וכל טוב כהן אביהוא

תשובה: 

אם היה צריך לפרוע בזמן והשתהה הרבה מעבר לזמן, הרי הוא כמו מזיק ולפחות מדין שמים חייב בהפרשי הצמדה.

תאריך: 
11/09/08 י"א אלול התשס"ח
x

Audio Playlist