דילוג לתוכן העיקרי

יולדת

שאלה

שלום מארי, שאלתי שאלה ועדיין לא 'קיבלתי תשובה וזה חשוב לי מארי נכבד. אשתי עומדת ללדת בקרוב ב"ה, ובעת לימוד ההלכות הרלוונטיות, נתקלתי בשאלות אלו:
1. רבנו כותב: (אוס"ב, י, א) "כל היולדת טמאה כנדה... ואחד היולדת חי או מת ואפלו נפל... ואין צורת הולד נגמרת לפחות מארבעים יום". בפיהמ"ש (ג, ז) כתב רבינו: "שאם הפילה ביום ארבעים מעת שנבעלה". כיצד מודדים זמן זה (מעת שנבעלה)? בזמנו שלרבנו, נניח וזוג קיימו יחסי אישות, נדמה כי אז כלל לא יכולו לבדוק את יום הביוץ. יתירה מכך, היום נהוג להנחות זוג שמתכננים הריון, לקיים יחסי אישות יום כן יום לא (ואם הבעל צעיר, אפילו כל יום על מנת לא לפספס את הביוץ) מעת שהאשה טבלה, ואם כן מהיכן לנו לדעת מתי אירעה ההפריה בדיוק? כי יכול להיות שנבעלה בכמה ימים, ונכנסה להריון דוקא מבעילה מסויימת ולא מבעילה ראשונה.
2. מהו דם טוהר? האם יש דם טוהר בזמנינו?
3. רבנו כותב כי ישנם ימים מסויימים לטומאה לאחר לידה. 40 יום לזכר ו 80 לנקבה.
א. מדוע ההבדל הזה בין זכר לנקבה? מה המשמעות בכך?
ב. האם זה נוגע לימינו? משום שראיתי שרבנו בפרק יא הלכה ה, שבסה"כ הלידה היא כמו נידה רגילה (זבה) - מפסיק הדם, סופרת שבעה וזה הכל. ולא עוד, אלא שבסוף הפרק (הלכה יג) תוקף רבינו את תשובות הגאונים בענין זה, ומכנה את תשובתם "טעות" ו"דרך מינות".

תשובה

1. מהבעילה האחרונה שאחריה כבר לא ראתה דם מחזור. הבעיה היא בנסיבות בהן סיימה מחזור, וטבלה, ונבעלה בעילות הרבהף ולאחר אותן בעילות לא ראתה דם מחזור, שבמקום כזה אין אנו יודעים מאיזו בעילה היא נקלטה. ולענ"ד, ההלכה שנותנת לאשה שהפילה, אחר ארבעים יום, דין של יולדת, היא דוקא כשהאשה נבעלה פעם אחת ואחר 40 יום הפילה, כי היאך נקל מספק בעניני טומאה וטהרה
2. כל דם שהיולדת רואה בתוך 40 יום, מיום לידת זכר, ובתוך 80 יום, מיום לידת נקבה, לאחר שספרה ימי טומאתה כיולדת, וטבלה, אותו דם נחשב לדם טוהר. ומצד הדין אינו אוסר, ומכח מנהג אסרוהו. וגם בימינו נוהג דין זה, שהרי הרואה דם טוהר בימים הראויים לימי דם טוהר, לכשתטבול, היא תטבול בלי ברכה, כי החיוב הוא רק מכח מנהג.
3. רבינו תוקף ובצדק, הללו שאוסרים לחלוטין את היולדת זכר כל ה 40 יום, ואת היולדת נקבה כל ה 80 יום, אבל הוא מודה שבימינו הרואה דם בתוך תקופות אלו, אסרוה מכח מנהג. וכשתתנקה ותספור שבעת ימים נקיים, תטבול בלי ברכה, ותהיה מותרת לבעלה, בתוך תקופות אלו. יש במדרשים ובמפרשים השערות להבדל בין זכר ונקיבה לענין ארבעים ושמונים.