דילוג לתוכן העיקרי

מספר שאלות בנושאים שונים

שאלה

שלום לכבוד הרב שליט"א.
1. ידוע שצריך ללמד תורה בחנם כמו שכתוב: "ראה לימדתי אתכם"... בימינו בבתי ספר דתיים ( יסודי, חטיבה, תיכון) יש מורים לתנ"ך, תושב"ע שמקבלים כסף ממשרד החינוך עבור הלימוד. כיצד מסתדר הדבר?
2. התורה ציותה "לא תעשון אתי אלהי כסף ואלהי זהב", והסבירו רבותינו לא תעשו כדמות הנמצאים אתי, שהם השמש הירח והכוכבים. מדוע הקב"ה אוסר לצייר את צבא השמים? ממה הקב"ה חושש?
3. קראתי שתחיית המתים לצדיקים בלבד. מה ההגדרה של צדיק? האם אחד שהולך בדרך התורה והמצוות נקרא צדיק?
4. מה מהאדם נענש בעולם הבא? הרי הגוף כלה ונרקב עד שנהיה עפר, והנשמה רוחנית - לא שייך לשרוף אותה באש.
5. קראתי שנשמה של צדיק חייבת לעבור דרך גיהנום במדור הראשון, אבל התורה והמצוות שומרים עליו. אם לנשמה של הצדיק לא קורה כלום, מדוע להכניס אותו לשם? אשמח אם הרב יענה לשאלותיי.
תודה וכל טוב.

תשובה

1. הם בטלים ממלאכתם, ומתפנים רק לצורך השירות האמור. כמו הדיינים המקצועיים, שקיבלו משכורתם מתרומות הלשכה, וכמו הדיינים בימינו.
2. אין חשש גדול יותר מכך, שדמויות כאלה עלולות להשפיע עליהם להגשמה, ואח"כ לאמצעים, ואח"כ לאלילות.
3. זוהי שיטת רבינו. שתחיית המתים אינה תכלית, רק נס שיעשה ה' באחרית הימים. אבל עולם הבא, עולם הנשמות, שהוא עולם האמת והנצח - הוא התכלית. צדיק הוגדר ע"י רבינו במורה, כמי שמקיים כל מצוות ה', מגזרת צדק. כלומר כל הדינים. להבדיל מחסיד שמתרומם ועושה גם לפנים משורת הדין.
4. הנפש הראויה להיות הנפש השכלית, היא נכרתת מיכולתה להשיג את ה' שזו התכלית וזה האושר. כרת מתמיד.
5. זו שיטה שאינה שיטת רבינו. לפי שיטה זו, יש לנפש תקון בגיהנום.