דילוג לתוכן העיקרי

ברית מילה בתשעה באב

שאלה

לק"י
לגיסי נולד בן בשעה טובה והברית כרגע אמורה להיות בתשעה באב.
ישנם אי אלו דינים מיוחדים שצריכים להיות מודעים אליהם? (ע"פ דעת רבינו הרמב"ם).
למשל לגבי אמירת "מזל טוב" להורים. האם מותר לאב לברך שהחיינו. היחס שצריך להיות בין האורחים (האם צריך לענות "שלום" בשפה רפה וכו').
יורנו מארי את דרך האמת ושכרו כפול מן השמים.

תשובה

א. יש לקיים את הברית ביום תשעה באב
ב. אבל בלי סעודה כלל
ג. האב מברך שהחיינו
ד. לפי הרמב"ם, כל השנה אין לברך ברכת "מזל טוב"
ה. אין מזמינים אורחים כי אין סעודה, וממילא שאין לברך את המשתתפים בברית בברכת שלום. ו. ברכת המילה בלי בשמים. ולפי רבינו, בלי כוס בכל התעניות. ולפי מרן השו"ע, ביו"כ בלי כוס, וכן בתשעה באב, אבל בשאר תעניות יביא ליולדת לשתות. ולפי הרמ"א, ניתן לתת יין לתינוק, אך רבינו לא יסכים כלל להוראות אלו.
ניתן להאזין לפירוט ההלכה באתר "נצח ישראל" www.net-sah.org