דילוג לתוכן העיקרי

הסבר תשובה

שאלה

שלום לכבוד הרב שליט"א.
נשאלה שאלה לרב:" מה קורה אם לא ישנתי בלילה ומתוך הרגל בבוקר ברכתי על נטילת ידיים? האם הברכה הייתה לבטלה? הרב ענה: כן. כי היא ניתקנה רק במי שישן ומשכים." ובשאלה אחרת שנשאלה:"הייתי ער בלילה והלכתי לישון אחרי עמוד השחר. בבוקר כשקמתי (בשעה
8), מתוך הרגל נטלתי ידיים עם ברכה. האם הברכה לבטלה? הרב ענה: לפי רבינו, בלאו הכי היית צריך ליטול ידיים בשביל תפילת שחרית. ולכן אתה בדיעבד, מוגן על ידו." נמצא, שכאשר אדם ער כל הלילה וברך מתוך הרגל על הנטילה ברכתו לא לבטלה כי הנטילה בשביל תפילת שחרית. מדוע הרב כתב בשאלה הראשונה שהברכה לבטלה?
תודה וכל טוב.

תשובה

מבחינה עקרונית לפי מנהגנו שאין אנו נוטלים ידיים לתפילות, כשיטת רבינו, אבל אנו נוטלים ידיים עם השכמתנו לאחר שינה בלילה, הרי שמי שלא ישן ונטל ידיו בברכה, ברכתו לבטלה, לפי מנהגנו. וזוהי התשובה הראשונה. ואילו בתשובה השנייה שינסתי מותניי כדי ללמד זכות על הנוטל ידיו בברכה לפני תפילת שחרית, למרות שלא ישן בלילה, כפי שיטת רבינו.