חיי עולם נטעה

שאלה: 

כידוע יש 2 נוסחאות בתפילה ל"חיי עולם" ב"ובא לציון" יש את הנוסח בסידורים "נטע" ויש את נוסח הרבמ"ם והמהרי"ב "נטעה". מה ההבדל בין הנוסחאות? האם יש הבדל מהותי או תפיסתי?
תודה מראש

תשובה: 

לפי רבינו: וחיי עולה נטעה (=את התורה בתוכנו), כלומר, ברוך ה' שנתן לנו תורת אמת ושנטע אותה בתוכנו, כדי שנזכה באמצעותה לחיי עולם, שהם חיי האמת והנצח (חיי העולם הבא). לפי הטור: וחיי עולם נטע בתוכנו. כלומר ברוך ה' שנתן לנו תורת אמת זו תורה שבכתב, וחיי עולם נוטע בתוכנו, זו תורה שבעל פה. לענ"ד גם לפי נוסחת הטור, הכוונה לחיי העולם הבא. והכוונה ברוך ה' שנתן לנו תורת אמת, שהיא חשובה לנו בעולם הזה, וחיי עולם נטע בתוכנו, חיי העולם הבא, ע"י אותה תורה קדושה.

תאריך: 
09/06/08 ו' סיון התשס"ח
תגיות: 
x

Audio Playlist