פילוסופים ומקובלים.

שאלה: 

בהרבה מקומות ראיתי משווים בין שני המושגים האלו, או שמגדירים הוגי דעות לפי חלוקה זו פילוסופים ומקובלים. אולם משום מקור לא הצלחתי לשאוב הגדרה והבחנה מדוייקת בין שני מושגים אלו. אשמח אם כבוד הרב יעתר לשאלתי, ויגדיר לי את המושגים.
תודה שלומי

תשובה: 

יש מקובלים שהם פילוסופים, במיוחד מקובלים בקבלה עיונית. כי בקבלה יש התייחסות לבריאה, קדמות העולם או חידוש העולם. שהן בעיות פילוסופיות מובהקות, וכן עוד עניינים רבים. לא כן כשמתייחסים למקובלים המתעסקים בקבלה מעשית, אלה אינם פילוסופים.

תאריך: 
16/04/08 י"א ניסן התשס"ח
x

Audio Playlist