פסח שמיטה ועוד

שאלה: 

לכבוד מורנו ורבנו הרב הגאון רצון ערוסי הי"ו שלום וברכה! פסח:
1. מדוע צריך להגעיל את חצובות הכיריים (שעליהם עומדים הסירים), והאם זה מעיקר הדין?
2. הרשת שבתנור (שעליהם מעמידים תבניות חד פעמיות וכיו"ב) - האם ניתן להכשירה אגב הכשרת התנור עצמו, דהיינו, בזמן הפעלת התנור בחום המירבי להשאיר בתוכו את הרשת, וכך להכשירה לפסח או שיש להכשירה בהגעלה דווקא, ומדוע?
3. בדיקת חמץ למכונית - האם צריך לברך שוב על בעור חמץ למכונית?
4. מה הטעם להיתר שהתיר הרמב"ם לקיים תערובת חמץ (בפחות מעשרה אחוז) בפסח?
5. תערובת חמץ - האם צריך דווקא פחות מעשרה אחוז, או שמא אף כשיש בתערובת עשרה אחוז ניתן לקיים בפסח? שמיטה:
1. עציץ - האם מותר לשתול שתיל בעציץ שאינו נקוב בשמיטה?
2. גינה - האם מותר לכסח עשבים וצמחים שוטים שגדלו לגובה? בכבוד ובהוקרה

תשובה: 

1. מאחר ונפלט מן התבשיל עליו, דינו בהגעלה. אך יש אומרים שגם אם נפלט - נשרף. ולכן מן הספק יש להגעיל.
2. ניתן להכשיר ע"י ההסקה הכללית של התנור. מן הראוי גם להגעיל. בגלל חשש פליטה מן התבנית עליו.
3. כן. אם שכח ולא בדק את המכונית בכלל בדיקת חמץ בליל שלושה עשרה.
4. כי בכל המאכלות האסורות המעורבים בהיתר, כזית בכדי אכילת פרס היא בבחינת טעמו וממשו של האיסור מן התורה.
5. פחות מכזית בכדי אכילת פרס (פחות מעשירית) האיסור אין בו טעמו וממשו, ואין האיסור מן התורה.
1. לא, אלא שאפילו בתוך בית מקורה, לפי רבינו, יש לחשוש לאיסור.
2. כן. רצוי בשינוי.

תאריך: 
16/04/08 י"א ניסן התשס"ח
תגיות: 
x

Audio Playlist