דילוג לתוכן העיקרי

לשם יחוד

שאלה

לרב שלום מדוע המרוקאים לא נוהגים לומר "לשם יחוד" לפני כל תפילה? האם הרמב"ם התייחס לאמירת "לשם יחוד? "

תשובה

לשם ייחוד הוא מנהג קבלי מאוחר, ולכן אין התייחסות אצל רבינו לכך. לא בכל קהילה נתקבל מנהג זה של אמירת לשם ייחוד, והיו פוסקים שהסתייגו מטעמים הלכתיים שונים, אבל בסך הכל הוא מנהג שנפוץ אצל רבים. כך לדוגמה בהרבה בתי כנסת של המרוקאים בימינו, אומרים לשם ייחוד "על כל צעד ושעל".