דילוג לתוכן העיקרי

שאלות למארי

שאלה

לק"י לכבוד מו"ר מארי רצון ערוסי הי"ו אחדשה"ט.
1. בש. ג היישוב שלנו קיים מחסום חשמלי, האם כשפותחים את המחסום בשבת, לכניסת רכבי ביטחון, יש פגיעה בעירוב תחומין של היישוב (היישוב כולו מוקף גדר)?
2. למרות ציורו של רבנו בפיהמ"ש לצורת המנורה, עדיין קשה לי קושיתו של הרב ישראל אריאל הי"ו, לגבי ההוכחות מתבליטים ומטבעות מלפני אלפי שנים ושהתגלו בשנים האחרונות, המוכיחות שהמנורה וקניה בצורה עגולה ולא אלכסונית. כיצד מארי התמודד עם טענה חזקה זו (למרות דבריו בהערה שם) וכן דעת כת"ר?
תודה ובהערכה ברק ר.

תשובה

1. אתה מתכוון לעירוב צורת פתח ולא לעירוב תחומין, כי שער פתוח לא משנה דין עירוב תחומין, שהוא מסיום הבנייה, או מגדר היישוב. לגבי עירוב צורת פתח, אם בשער הכניסה ליישוב יש שער, ע"י קנה מימינו וקנה משמאלו וקנה על גבו, גם בלי דלת, יש לזה דין של צורת פתח. אולם אם לא, אזי יש לזה דין פירצה, ועד' עשר אמות אינה פוסלת, כחמישה מטרים.
2. תינתן בהמשך.