דילוג לתוכן העיקרי

קושי אמוני ברמב"ם

שאלה

כתב רבנו בהקדמה לספר המדע "כל המצוות שנתנו לו למשה בסיני בפרושן נתנו שנאמר : "ואתנה לך את לחות האבן והתורה והמצוה". (שמות כד', יב') עד כאן זה בסדר אבל המשך הפסוק הוא "אשר כתבתי להורותם". הפירוש של רבנו הוא שהתורה זו היא תורה שבכתב והמצוה זו היא התורה שבע"פ אם כן למה כתוב בהמשך "אשר כתבתי"? אם ככה איך זו תורה בע"פ? אשמח לדעת איך ניתן לפרש את זה ואיך מארי התיחס לעניין וגם לדעת איך אפשר להוכיח שהתורה שבע"פ ניתנה ביחד עם התורה שבכתב בסיני.
תודה מראש

תשובה

ה' היה אומר למשה את המקרא ומשה כותבו. ואח"כ ה' היה מבאר למשה את המקרא, וזוהי המצווה, שהיא התורה שבעל פה. ואין לקיים את התורה רק על פי המצווה שהיא התורה שבעל פה. אשר כתבתי להורותם כפי שצריך להורותם. עיין דברי מורנו הרב יוסף קאפח, הקדמה לספר המדע, עמ' לו, אות ו.