דילוג לתוכן העיקרי

רצוי לפני ה'

שאלה

לכבוד מורנו ורבנו הרב הגאון רצון ערוסי הי"ו שלום וברכה!
1. מורנו הרב יוסף קאפח, ספר המדע, עמ' קפ, אות כא. מה הכוונה באמרו: "כשהאדם מנסה כדי להוכיח אם הוא רצוי לפני ה' וראוי להיות נענה? ".
2. אם אפשר לתת דוגמאות, באיזה סוגי נסיונות מדובר?
בתודה ובברכה

תשובה

1-2. אם אדם עושה מעשה כדי לבחון אם הוא רצוי לפני ה', מותר. כמו גדעון עם הגיזה. כי הוא רצה לדעת שהוא רצוי לפני ה', וה' יצליח דרכו. אבל אין לנסות את ה' אם הוא יכול או לא יכול. הנה לדוגמה, עשר בשביל שתתעשר, אם יאמר האדם, הנה אני מעשר, ובזאת אבחן אם אני רצוי לפני ה', ע"י שה' יעשיר אותי בזכות המעשרות, דבר זה מותר. אבל אם יאמר אדם, אני אעשר ואני אראה אם צדקו דברי חז"ל שה' מעשיר, או אם ה' יכול להעשיר בגין המעשרות, אסור בתכלית האיסור לנהוג כן.