דילוג לתוכן העיקרי

פאות הראש

שאלה

לכבוד הרב,
כתב מארי "הרי הרמב"ם לא הבחין ביניהם ולא חילק, וכך כתב בהלכות עבודה זרה פי"ב הל' ו, בפאות הראש "לא נאסר אלא השחתה בתער" אם כן, מותר יהיה לי להסתפר בצידי הראש קצוץ? אם לא, עד כמה קצוץ יהיה מותר? כמו כן היכן ניתנים שיעורים בנושא משנת הרמב"ם או הלכות לפי מנהגנו? כמו ההלכות באתר נצח ישראל, היכן כבוד הרב מעביר שיעורים אלו?

תשובה

1. אכן לגבי הפאות בצדי הראש, המינימום הנדרש כדי שיהיה אפשר לכופף את ראשי השערות לעיקרן. אולם כבר כתב מורנו הרב יוסף קאפח ז"ל, שמנהג אבותינו הקדושים לגדל פאות ארוכות מסולסלות, ושזה מנהג עתיק יומין באומה. ואף כי רבים מאתנו פגעה בנו מכת המדינ, ה שלא מגדלים פאות הראש, לפחות יש להשתדל שהפאה והזקן יהיו מחוברים ברצף, ולמי שמגלח זקנו בסם, לפחות שיהיו לו בצדי ראשו פאות הניכרות.
2. שיעורים שיטתיים בקריית אונו, ופעם אחת בשבוע ברמת עמידה. נשתדל אולי לתת פרסום פרטני באתר "נצח ישראל" www.net-sah.org