דילוג לתוכן העיקרי

ברית מילה

שאלה

לק"י כבוד הרב רוב שלומות! שמעתי שיש מקרים בהם אנשים המלים בעצמם את בניהם באופן כזה שהמוהל מכין את המילה (כל הציוד..) והאב רק חותך (פעולה קטנה - גמר המילה) האם יש עדיפות לאב לנהוג כך (כמובן והוא אינו מוהל) או שעדיף שהמוהל יבצע הכל מאלף עד תיו? יורנו הרב ויסיעהו ה' במאור תורתו.

תשובה

אם האב לא יגרום נזק לבנו בגלל שהוא הדיוט לעניין המילה, ויש שהוא מתרגש, מותר. אבל בלאו הכי יש צרך בפריעה רק לאחר מכן שנעשית ע"י המוהל, כי מל ולא פרע, כאילו לא מל. על כל פנים, אם האב אינו מזיק ומשתתף בחלק של המצווה, יש בזה משהו מן הגדר מצווה בו יותר מבשלוחו.