קושי במקרא

שאלה: 

לכת"ר בפרשת השבוע ל"ה, כ"ב כומז - רש"י שם מדוע היה צורך בתכשיט מסמן מקום כזה? מה התורה הקדושה רצתה לומר לנו בזה? קימצתי במילים מחמת צניעות אם כי תורה היא וללמוד אני רוצה אודה לכת"ר באים יאיר את עיני

תשובה: 

חלילה שהתכשיט המתועב הזה שימש ככלי במשכן, אלא הוא הולך יחד עם שאר התכשיטים. ומכל החומר שהותך נעשו כלים, שו"ת חוות יאיר, קסא, שו"ת חס"ת, ח"א, או"ח, מב. שו"ת מהרש"ם, ח"ד, מו. ואדרבה ע"י שנתנו תכשיטים אלו ביודעין, שצורתם תאבד מן העולם, יפשטו צורת התועבה, וילבש צורת הקדושה והטהרה, זוהי כפרה.

תאריך: 
28/02/08 כ"ב אדר א' התשס"ח
x

Audio Playlist