דילוג לתוכן העיקרי

מבחן עצמי

שאלה

שלום עליכם. לזיכוי הרבים אני מעביר לכם מבחן עצמי (אם תרצו תוכלו להפיץ בבתי הכנסת ובישיבות שלכם גם כן). מבחן עצמי למדנו בקהלת (פרק ז' י"ד) : "גם את זה לעומת זה עשה אלקים" לא תמיד צרין לחכות עד הימים הנוראים בכדי לבחון את עצמנו ולנסות להשתפר. הבה נשאל את עצמנו מספר שאלות. האם רצתי והתרגשתי לקראת תפילת שחרית הבוקר באותה התלהבות שבה רצתי והתרגשתי לקראת פגישת העסקים החשובה עם הלקוח החדש שהיתה לי היום? האם אני מוודא להגיע תמיד בזמן לפגוש את הקליינטים שלי ולשאר פגישות עבודה, והאם אני 'מהדר' לאחר תמיד לתפילה? האם אני שש ומתענג כשהצלחתי להגיע למנין למרות העיפות/התנועה בדרך או האם אני שש ומתענג כשאני מצליח להשיג את הDVD החדש שרק יצא זה עתה? האם אני משתיק את הנוכחים סביבי/ את איש שיחי/ילדי כשאני צופה בקונצרט/בהצגה/בחדשות בתוכנית האהובה עלי, והאם אני בעצמי מדבר ומפריע לאחרים לשמוע בקריאת התורה ובחזרת הש"ץ? האם אני בא מתלבש ויושב בצורה מכובדת בבית הכנסת והאם אני מתלבש ויושב בצורה רצינית ומעוררת כבוד בקונצרט או בתיאטרון? האם אני 'רץ' בתפילה ו'בולע' מילים אך לבנקאי אני יודע להסביר לאט וברור מה אני רוצה? האם אני שמח לברוח מהתפילה ואפילו כמה דקות לפני סיומה ו'מתענה' אם יש חזן שקצת מאריך? והאם אני שמח לעזוב התכנסות/מפגש רעים כמה דקות קודם ו'מתענה' אם מישהו מהנוכחים מאריך שם כמה דקות יותר מדי? האם ביטלתי זמן של לימוד תורה והאם 'העזתי' לבטל זמן של גלישה ושיטוט סתמי במרחבי האינטרנט? האם דברתי לשון הרע על מישהו ועד כמה אני מתעצבן כשמישהו מעז לדבר עלי מאחורי גבי? כמה מהשמחה שלי במשך היום תלויה בהקב"ה בתורתו וברצונו; האם אני שמח כשאני מצליח להבין רש"י או תוספות חדש/קשה או כששמעתי חידוש/דבר תורה, או האם אני באמת באמת שמח כשהקבוצה 'שלי' בספורט האהוב עלי מנצחת? לכמה שיעורים תורניים הלכתי השבוע וכמה תוכניות שבועיות בטלויזיה לא פספסתי השבוע? האם כבר פתחתי היום את הדף יומי/משנה יומית/רמב"ם יומי/משנה ברורה יומית, והאם כבר פתחתי את העיתון היומי? האם עד שאני כבר מעלעל בדפי דברי תורה שמחולקיס בבית הכנסת אני עושה זאת על חשבון התפילה, והאס אני מעז להסתכל בדפי החשבונות של הבנק שלי כשאני משוחח עס הלקוח החדש שלי? האם שכחתי לברך לפני/אחרי כל מה שנכנס לפי היוס והאס אני מתעצבן וחושב שזו גסות רוח כשמישהו לא אומר לי:
תודה, סליחה? האם הקפדתי לשלוח כל צק ולשלס כל חשבון חודשי בזמן, והאס קיימתי מצות שמו"ת (שניס מקרא ואחד תרגוס) בזמנה? כמה ספריס רבי מכר ואחריס וכמה מגזיניס, סיימתי לקרוא בשנה האחרונה, וכמה מסכתות סיימתי בשנה האחרונה? כמה ספריס חדשיס קניתי השנה וכמה ספרי קודש קניתי השנה? האם אני שומר על קדושת השבת או האס אני מבזבז ומשחית את זמני על הבלי העולס הזה, ואס היה לי יהלוס נדיר יקר ערך האס עליו הייתי שומר ביותר זהירות או שמא הייתי נותן לכל אחד החפץ בכך להחזיק בו ולהפילו? האם אני מנסה תמיד לזכור ולהזכיר לי ולאחריס שלא מקבליס שכר על ביטול זמן בעולס הזה וגס לא על התעסקות בשטויות והבליס. אלא רק על קיוס מצוות, חסדיס ותלמוד תורה? ועוד נשאל כמה שאלות נוספות: האס נטלתי את ידי הבוקר? מתי היתה הפעס האחרונה שהתרגשתי כשהנחתי והתעטרתי בתפילין? האם אני מקייס מצוות כרובוט בלי רגש ואהבה? האם אני זוכר להודות לה' על חסדו הגדול שעל אף שאולי המענה לחלק מהתשובות הנ"ל הוא לא כ"כ מרשים, הוא בכל זאת נתן לי הזדמנות נוספת, החזיר לי את נשמתי ונתן לי יוס נוסף של חייס בעולס הזה? ושתי שאלות אחרונות : האם סוף סוף מהיוס אשתנה? האם אוכל לענות על שאלות אלו בעןד שלשה חודשים בצורה טובה יותר? האם לפחות אנסה??

תשובה

יישר כוחך. רק דברי הפתיחה, שלא צריך לחכות עד הימים הנוראים בכדי לבחון את עצמנו טעון תיקון. חובתנו לבחון עצמנו בכל עת ובכל מקום, ואסור להמתין עד הימים הנוראים.