ג'עלה בין קידוש לסעודה

שאלה: 

במוצש"ק פ' משפטים, דרש הגאון ר' עובדיה יוסף בעניין. ופסק שלא טוב עושים התימנים שמפסיקים בין קידוש לסעודה בפת במשך שעה ע"י אכילת הג'עלה, וצריכים לאכול פת מיד אחרי קידוש ואת הג'עלה יאכלו אחר הסעודה. האם יש למנהגם יסודות בהררי קודש או צריכים לשנות? (מה דעת הרמב"ם?).
תודה ושבוע טוב!

תשובה: 

עיין מהרי"ץ, עץ חיים, על ליל שתב, שהתייחס לכך בטוב טעם ודעת.

תאריך: 
02/02/08 כ"ו שבט התשס"ח
תגיות: 
x

Audio Playlist