דילוג לתוכן העיקרי

קורבנות

שאלה

לק"י כבוד מו"ר שלום וברכה,
יורנו הרב מהו הטעם להקרבת קורבנות בהמה ועוף לפי שיטת הרמב"ם? הרי הקב"ה בודאי לא צריך את בשר הבהמה ומדוע לא די בתשובה או
תודה בדרך שלא "תקפח" חיי בהמה? אני מקוה שהסברתי היטב, שכן שאלתי היא בעקבות שאלה שנשאלתי על ידי חבר לא דתי שמעונין לדעת מה שורש הענין? וגם אם זה להכשיר את נפש מביא הקורבן אז למה דוקא דרך מנגנון שהוא על חשבון מישהו אחר? (הקורבן)

תשובה

הקרבת בעלי חיים היא מסר בשביל האדם המקריב, שהוא מקריב את בהמיותו (=בעלי חיים), כלומר מקבל על עצמו לרסן את יצריו הבהמיים, כדי שיזכך את נפשו וידבק ביוצרו, ובכך יזכה לחיי האמת והנצח.