דם על הידים וכהונה

שאלה: 

שלום לרב
1. מתי לפי מנהגנו אפשר להתפלל שחרית עם תפילין?
2. דוד המלך לא זכה לבנות את ביהמ"ק בגגל ששפך דם. מדוע לוי קיבל את הכהונה לאחר שהרג כפר שלם ולא משנה הסיבה..?
בתודה והצלחה

תשובה: 

1. משיראה את חברו ויכירנו במרחק ארבע אמות.
2. דוד לא בנה, אבל בנו, שלמה, בנה. לוי עצמו לא קיבל את הכהונה, אבל צאצאיו קיבלו.

תאריך: 
02/12/07 כ"ב כסלו התשס"ח
x

Audio Playlist