דילוג לתוכן העיקרי

לא תקרבו

שאלה

לכבוד הרב לאחר לימוד הגמרא בבא קמא לב, א ועיסוק בסוגיות הצניעות עלתה לי שאלה מעניינת: הרי בפעולות של חיבוק נישוק ושאר הקירבה לעריות יש בד"כ רק צד אחד שעושה מעשה וצד אחר שרק נהנה באופן פאסיבי. מה הדין אם אשה נותנת נשיקה לאיש או נוגעת בו ויש לו הנאה מכך - האם גם האיש עבר על הלאו של "לא תקרבו" וחייב מלקות או שרק האשה עברה על "לא תקרבו" והאיש רק עבר על איסור "ונשמרת מכל דבר רע" ואיסורי דרבנן?

תשובה

אם האישה נהגה כפי שנהגה באיש, לדעתו, ולרצונו, עבר ולוקה.