בהמשך לשיחה

שאלה: 

בס"ד לא מצאתי גיליון בגירסת מחשב של 'קבלה לעם', התייחסותו של הרב שרקי להלן: את ההתייחסות לקחתי מאתר של הרב שרקי http://ravsherki.org/index.php?option=com_content&task=view&id=585&Itemi... קבלה לעם ב' בחשון, ט' באדר, י"ג באייר, ג' תמוז תשס"ז שאלה 1: אני רכשתי ספרי קבלה שהודפסו ע"י המכון לקבלה, ובעקבות סדרה בערוץ 2 בה הופיע הרב לאו, מכוננת בליבי דאגה כבדה בקשר לרכישה זו. מה לעשות עם הספרים, לזרוק או להשאיר? תשובה 1: אם מדובר בספר קבלה נטו, כגון הזוהר עם פירוש הסולם, אין בעיה. אם מדובר בספרים שנכתבו על ידי אנשים מטעמם, אין זה ראוי להיבנות מהם. שאלה 2: האם יש בעיה בספר הזוהר בהוצאת מכון ברג? והאם יש בעיה בסדורים בהוצאתם עם כוונות האריז"ל ליום חול ושבת? תשובה 2: אין בעיה להחזיק את הזוהר של מכון ברג, משום שאינו אלא צילום של זוהר הסולם. עם כל זה יש שם מבואות משלו, שאין לסמוך עליהם. ועם כל זה, אע"פ שאין איסור, הרי שהנפש מושפעת מהמדפיס של הספר. טוב ללמוד את הזוהר ממקור נאמן. סידוריהם אכן בעייתיים. שאלה 3: לפני כמה חודשים קניתי שני סידורים בהוצאת מכון ברג, ליום חול ולשבת בסכום של 140 ש"ח לשניהם. לאחר כמה זמן התברר לי שיכולה להיות בעיה בשימוש בהם, שאלתי את הרב באתר, והוא אמר שאכן יש בעיה.
רציתי לחזיר את הסידורים לחנות בירושלים בה קניתי אותם, אך כשהגעתי לשם היה שלט שהחנות נסגרה, והיא היתה ריקה. מה עלי לעשות עם הסידורים כעת? תשובה 3: אין איסור להחזיקם בבית, אך אין להשתמש בהם לתפילה. שאלה 4: לפני כמה ימים הלכתי ל"שבוע הספר" ושם נתקלתי בדוכן של "קבלה לעם", שהציעו לי ספרים שונים של מיכאל לייטמן וכן שיעורים במרכז שלהם בפתח תקווה. מכיוון שאני לומד בישיבת הסדר, לימדו אותי שקבלה אי אפשר ללמד לכל אחד (כמו שמבואר במסכת חגיגה: עריות בשניים וגו') ולכן התפלאתי מאוד על מספר ציטוטים שהמוכר הראה לי, שנאמרו ע"י הרב קוק והרב אשלג בהם מופיע כי יש ללמד את תורת הקבלה בדור הזה "עד הדיוטא התחתונה", וכי אין קשר לאדם אם הוא מקיים מצווות ואם לאו, ושרק ע"י שתופץ חכמת הקבלה יבוא המשיח וכו'. הם גם טענו, שאין הם עוסקים ב"סתרי תורה" אלא רק ב"טעמי תורה" - שאלו שבעת הספירות התחתונות, וב"כתר חכמה בינה" - רק יחידי סגולה רשאין ללמוד. שאלתי היא, האם הדברים הוצאו מהקשרם, שהרי מובא בתחילת אורות התורה שלימוד סתרי תורה לאדם שאל מוכשר לכך יכול להביא נזק גדול, ואם כן - מדוע הם נאמרו? האם יש לנו משהו נגד מכון "קבלה לעם" ומה הדבר שמפריע לנו בו? ושאלה נוספת: האם אני (בחור בן 20) יכול גם ללמוד מתורת הקבלה, למשל הספרים של הרב מניטו? תשובה 4: מעולם לא אמרו הרב אשלג והרב קוק שצריך ללמד קבלה לכל אחד. הם כתבו שהראויים לכך חייבים לעסוק בה בדור הזה. להיות ראוי כולל כמובן מאליו מינימום של קדושה, וברור שמי שאינו מקיים מצוות אינו בכלל זה. עם כל זה ראוי לתלמידי חכמים להשתמש בידיעות הלקוחות מסתרי תורה על מנת לרומם את הדור, שבפנימיותו ראוי וצמא לזה, והחילונים בכלל. ההבחנה בין סתרי תורה לטעמי תורה שבפיהם של המפיצים מוצאת אף היא מהקשרה. הם מלמדים בצורה שטחית דברים שמקורם בסתרי תורה, כך שיש בזה גם רמאות כלפי הציבור שסובר שהוא למד קבלה, וקיבל רק מיסטיקה בגרוש. גם צורת התנהגותם של חסידי לייטמן כוללת מאפיינים מובהקים של כת. רחמנות עליהם. הספרים של הרב אשכנזי (מניטו) זצ"ל הינם מבוא לחלק מסוגיות הקבלה אך אינם הקבלה עצמה. אין מניעה שתעסוק בהם, אך אל תשים את עיקר עיונך בהם כל עוד לא קנית את ידיעות היסוד בתורה בתלמוד ובאמונה, כגון הכוזרי וספרי הרמב"ם. שאלה 5: מה דינם של העיתונים "קבלה לעם"? האם מותר להכניסן לבית? לקרוא בהן? לגונזן? להשליכן לפח? לשורפן? תשובה 5: לגנוז. שאלה 6: יצא לי להתקל בחוברת "שמעתי" שבה מקובצים מיני שיחות ושעורים שהרב ברוך אשלג שמע מאביו (בעל הסולם) והרב לייטמן קיבל זאת מידיו.
רציתי לדעת האם תוכן החוברת "כשר" או שמא זה איזשהו עיבוד בתכונת שונה? ואם לא אילו מקורות לפי דעתך מתאימים לקריאה מעמיקה אך ראשונית? תשובה 6: כשזה ציטוט זה כשר, אבל כדאי לבדוק אם הציטוט לא הוצא מהקשרו. מיכאל לייטמן איננו רב. קריאה ראשונית: כללי מאמר החכמה מאת רמח"ל. בברכה, ספי

תשובה: 

ספי היקר! קראת את תשובותיו, ובדרך כלל אני מסכים. עם כל זאת אני כשלעצמי, דוגל בשיטה שהוזכרה בשאלה מס' 4, ע"י ראש ישיבת הסדר, שלא לכל אחד יש ללמד קבלה. ולא כל הראוי לכך רשאי לעשות כן, לפני שמילא כריסו בבשר ויין, כלומר בש"ס ובפוסקים. ולכן עת לכל, אמר קהלת החכם מכל אדם. וטוב לנצל כל זמן בגילך כדי לדעת יותר ויותר ש"ס ופוסקים, הלכה למעשה, וה' יהא בעזרך ויאיר אורך, וייטיב אחריתך מראשיתך, וירבה בטובך ובאושרך.

תאריך: 
22/10/07 י' חשון התשס"ח
x

Audio Playlist