גילוי אליהו

שאלה: 

לכבוד הרב האם ניתן לפסוק הלכה על פי גילוי אליהו? ונפקא מינה - לגבי הזוהר וכתבי האר"י, האם יש חיוב לפסוק כמותם ובכל אופן אשמח לשמוע מה דעת הרב לגבי כוחו של גילוי אליהו בפסיקת הלכה והכרעת הלכה.

תשובה: 

אם גילוי אליהו הוא נבואי, אין לפסוק כמותו. ואם גילוי אליהו הוא הארה שכלית תורנית, שמיוחסת לאליהו, מותר.

תאריך: 
20/10/07 ח' חשון התשס"ח
x

Audio Playlist