מעשרות

שאלה: 

שלום למארי ערוסי.
1. פרי שיש לי ספק אם מעושר או לא, כיצד עלי לעשר?
2. האם לפי הרמב"ם ניתן לסמוך על המעשרות שעושים בתנובה וכיו"ב? או שמא ישנה שיטה שונה?

תשובה: 

1. להפריש תרו"מ בלא ברכה.
2. אם קונים בחנויות שמושגחות ויש תעודת הכשר בתוקף ומשגיח שמגיע לבדוק ולהפריש, אין צורך להפריש תרו"מ. ואם קונים מהשוק, יש להפריש תרו"מ, לחומרא, בלא ברכה מדין ספק. ובדיעבד, מותר, כי כל דפריש מרובא פריש.

תאריך: 
07/10/07 כ"ה תשרי התשס"ח
x

Audio Playlist