רמב"ם וקבלה

שאלה: 

שלום לכבוד הרב וחג שמח, האם הרמב"ם ראה את תורת הקבלה ושלל אותה או לא ראה? (עיין שו"ע סימן רמ"ו בביאור הגר"א שאומר שהרמב"ם לא ראה את הפרדס). אם כן, מה המקור לאמונתם שך הדרדעים שתורת הקבלה היא שקר (ח"ו)? איך גישה זו מסתדרת עם כל דברי רבותינו במהלך כל הדורות? האם השו"ע \האר"י זל \ גר"א \ חיד"א \ וכל גדולי זמננו טועים ומטעים? האם הדרדעים מקבלים את השתלשלות תורה שבע"פ עד שזה מגיע לזוהר וקבלה? בברכת חג שמח,

תשובה: 

אין ספק שהרמב"ם הכיר וידע על מקורות קבליים. יש דברים שקיבל ויש דברים שלא קיבל. כשם שאפילו דברים אמוניים בתלמוד, יש דברים שהכריע כשיטה זו ולא אחרת, ראה בעניין אסטרולוגיה. היום אין דרדעים במובן שהם בתימן. היום יש רמב"מיים הדוקים. הם אדוקים ביותר במשנת הרמב"ם, ובוודאי בתורה שבעל פה, ואין הדבר סותר כלל ועיקר הסתייגות מדבר זה או אחר במנהגי המקובלים או באמור בספר הזוהר. כי כך נהגו אפילו מקובלים כמו הרדב"ז. או כמו היעב"ץ ועוד.

תאריך: 
02/10/07 כ' תשרי התשס"ח
x

Audio Playlist