חיבורים שנעשו ברוח הקודש

שאלה: 

שלום כבוד הרב לאורך הדורות היו גדולי ישראל שחידשו שיטות בקבלה, השקפה, מוסר ומחשבה ונאמר עליהם שהם עשו את חיבורם ברוח הקודש או ע"י מגידים. כגון האר"י, הרמח"ל, הרבי מברסלב, חב"ד וכו'. האם יש לחיבורים אלה מעמד הלכתי מיוחד המחייב להאמין בהם, לבצע מה שכתוב בהם או אוסר לחלוק עליהם? ויש לכך נקפא מינה למעשה, כיוון שחיבורים אלה כוללים מאות ואלפי הדרכות מעשיות בענייני תורה, יראת שמים ועבודת ה' והם בעצם מהווים תורה שלמה והשקפת עולם שלמה. לדוגמה תורת ברסלב היא השקפת עולם שלמה. וכן שיטות האר"י והרמח"ל בקבלה הם חידוש גדול ומהווה השקפת עולם שלמה, שלעיתים חולקת על גדולי הראשונים והגאונים. השאלה מה המעמד ההלכתי של חיבורים אלה לעניין :
1. אם יש חיוב להאמין בהם
2. אם יש חיוב לבצע את ההדרכות הכתובות בהם

תשובה: 

יש רוח קודש שגם הרמב"ם מכיר בה, כמקור להלכה. רק רוח קודש שהיא דרגה נבואית אינה יכולה לשמש מקור להלכה לפי הרמב"ם. 1-2. זה לא עניין להאמין בהם. ולא בגלל שמאמינים בהם חייבים לנהוג לפי הדרכותיהם. לעניין הלכה, עליך לנהוג לפי רבך. עשה לך רב והסתלק מן הספקות. אם רבך גם נותן עצות, נהג לפיו. ואם לאו, תתייעץ בעניינים קבליים עם מקובל ידוע ומפורסם. לעניין השקפות, הדבר תלוי בנטיית נפשך. אם נטיית נפשך להשקת עולם לפי הרמב"ם, למד את ספריו, אם לפי הרמח"ל, למד את ספריו וכן כיו"ב.

תאריך: 
09/09/07 כ"ו אלול התשס"ז
x

Audio Playlist