דילוג לתוכן העיקרי

ותגזר אמר ויקם לך

שאלה

שלום כבוד הרב האם הכלל של צדיק גוזר והקב"ה מקיים הוא סגולה או שהוא דבר מובטח באופן מוחלט? האם יכול להיות מצב שצדיק יגזור משהו ודבריו לא יתקיימו או שגזרתו תתבטל בגלל חטאים או חשבונות אחרים?

תשובה

עיין תענית כג,
א. ששלחו בני לשכת הגזית לחוני המעגל ותגזר אומר ויקם לך, ועל דרכיך נהגה אור, ותגזר אומר אתה גזרת מלמטה, והקדוש ברוך הוא מקיים מאמרך מלמעלה, ועל דרכיך נוגה אור. דור שהיה אפל הארת בתפילתך, כי השפילו, ותאמר גוה, דור שהיה שפל הגבהתו בתפלתך... כלומר שכוחו של צדיק הוא בתפילתו, שע"י שהוא מעורר את הדור לתשובה ולתפילה, הוא מחולל תמורה שכבר אותו דור אינו ראוי לגזירה, שה' גזר עליו, והיא מתבטלת. לא שהצדיק מכריח, חלילה, את ה' לשנות גזירותיו.