הרבנות הראשית

שאלה: 

שלום לרב קראתי את מאמרו של הרב בעניין כבודה של הרבנות הראשית שהתפרסם 'בצופה'.
אקדים, שאין לי ספק שהרב מכוון תמיד לאחדות, שלום, אמת וצדק. נדמה לי שהפעם מדובר על מקרה אבוד, לכלל האומה אין אמון במוסד הרבנות, החרדים מזלזלים בה, הדתיים לאומיים לא זוכים להיות חברים בה בצורה משמעותית, החילונים רואים במוסד זה מקום מושחת ביותר. כבר הגיעה השעה שייפסק חילול ה' הנורא, היום יש ברוך ה' הרבה רבנים/ ת"ח שמוכנים לעשות תפקידם בחינם, יש הרבה רבנים שמתפרנסים ממעשה ידיהם ולא מכספי הציבור - והרי הרב בעצמו הוא דוגמא ומופת לדבר. איני מבין את החששות שהרב הציג:
1. כל ת"ח פשוט יודע את הלכות החופה, וכי יש מקרים קיצוניים בימינו כמו שמתוארים במסכת קידושין? בסה"כ צריך שני עדים כשרים, שווה פרוטה וכו'..., הרי בזמן התלמוד היו בני אדם מקדשים ומתגרשים בלי רבנים?!
2. הכתובה - בכלל צריך לשאול מה מעמדה היום? אולי בכלל צריך לנסח הסכם נישואין חדש מתאים לדורנו? הרי הרב מכיר את המציאות בבתי הדין וידוע שטעמם של חכמים 'לא תהיה קלה לשלחה' כבר לא קיים היום? * די אם הרב יראה את התגובות השונות על מאמרו (שפורסם גם ynet). לצערי, אם יש דבר אחד שכל החוגים בעם ישראל מסכימים עליו היום - זה בושתה של הרה"ר. * הדברים נכתבים מתוך כאב ולא מתוך זילות, עדיין אני מקווה ומתפלל שיום אחד הרב יעמוד בראש מוסד זה ואז אולי 'ובא לציון גואל' בברכה יחיאל כולל הרא"ה

תשובה: 

ר' יחיאל היקר. למרות הפגמים שיש ברבנות הראשית, בה הרע במיעוטו, ובשלב זה אין לנו מוסד חליפי, שיעמוד על משמר כשרות היוחסין, הנישואין, כשרות המאכלים, כשרות המילה, כשרות הדיינים, כשרות הרבנים ועוד. נתפלל לימים טובים יותר, אבל אסור להישאר בלי כלום. כי אחרת נפלג את עמנו בדור הז. הלא דתייים יפלטו, והדתיים יתפוררו לקהילות קהילות, ולא יתחתנו אלו עם אלו, כי לכל קהלה תהיה רבנות משלה, ואנה אנו באים.
1. צא וראה, שכל הדורות אע"פ שאדם יכול לקדש אשה באופן פרטי, בשני עדים כשרים, ולערוך חופה בפני עשרה, וסופר יתן לו כתובה, בכל זאת, תמיד כיבדו והתכבדו בעריכת חו"ק במארא דאתרא, ובגדולי תורה, כי אישיות כזו, היתה ערובה לא רק לכשרות הקידושין והנישואין והכתובה, אלא לקדושת הנישואין. ואם ניתן לכל יודע בטיב חו"ק לערוך חו"ק, אף שאין לנו ערובה ליראת ה' שלו, הרי נפרוץ בכך פרצה, שיהיו מהם, לא כולם חלילה, שיהפכו מהמעמד הקדוש לתיאטרלי, ויהיו שיכרסמו בכשרותו ההלכתית, ע"י שינויים כדי לתת מענה לטוענים לשויון, ולמעמד האשה וכיו"ב.
2. לכתובה יש ערך משפטי הלכתי, וטעות רווחת שאין לה ערך בימינו, ובכל מקרה, בלי כתובה כשרה, אסור לבני הזוג לחיות חיי אישות. לצערי, הראו לי את התגובות, ועל כך אני בא בבקורת כנגד ארגון צהר (לא כנגד רבני צהר) שמקדש לאחרונה מלחמה נגד הרה"ר, כאילו היא נלחמת נגד רבני צהר, ובכך הם מעוררים את כל שונאי הדת והרבנות לתת ביטוי לשנאתם, וכשאלה יילחמו, הם לא יבחינו בין הרבנות הראשית וצהר, וה' יגאלנו במהירה.

תאריך: 
30/07/07 ט"ו אב התשס"ז
x

Audio Playlist