כתמים, חדר יחוד

שאלה: 

כתמים על נייר למנהג תימן. האם מחמירים? חדר יחוד לאחר חופה האם חובה? ואם כן מה הדין לכסוי ראש לפי מנהג תימן.

תשובה: 

1. לא, אבל לא בניר שבו בודקים, אלא בנייר שמונח מול אותו מקום, ויש עליו כתם, שלא היתה הרגשה כלל.
2. כן, צריך כיסוי ראש.

תאריך: 
20/07/07 ה' אב התשס"ז
x

Audio Playlist