דילוג לתוכן העיקרי

פרקי שירה בט' באב

שאלה

שלום כבוד הרב!
שמעתי שאסור להגיד תהילים ושיר השירים בט' באב.
רציתי לדעת מה הדין לגבי פרקי שירה ומה הסיבה שאסור להגיד תהילים.תודה רבה!

תשובה

לצערי לא הייתי מודע לתופעה הנפוצה לאחרונה לומר פרקי שירה. עתה, משהעמידוני על תופעה זו, יש להורות לנוהגים כן שלא לאמרם בתשעה באב. כי בתשעה באב אסורים אנו בלימוד תורה, בגלל שדברי תורה משמחים. ורק בדברים הרעים מותר לנו לקרוא. ובקושי התירו לומר פסוקי נחמה מעטים, בסדר התפילות והקינות, שמתוך אותן נחמות גדול כאבנו, על החורבן. אבל אסורים אנו לקרוא בישעיה ובירמיה וכיו"ב בפרקי נחמה, וכך לגבי כל פסוק מן התנ"ך שאין תכנו דברים רעים. ומן הראוי להנהיג בתשעה באב פרקי קינה, אפשר שבזכות זה נשוב בתשובה, וניגאל במהירה, בבחינת "אחישנה".