חישוב ריבית

שאלה: 

במסגרת עבודתי כחשב בחברה אני צריך לחשב ריבית לספקים בגין פיגור בתשלומים. האם זה מתנגד עם "איסור ריבית"? מה ניתן לעשות?

תשובה: 

כן. ולכן על החברה לעשות שטר היתר עיסקא, ולפעול רק על פיו.

תאריך: 
19/06/07 ג' תמוז התשס"ז
x

Audio Playlist