השקעה בכלכלה זרה

שאלה: 

שלום כבוד הרב במסגרת עבודתי בקורס מנהג והלכה במכללת אשקלון שאלתי אליך היא האם על פי ההלכה מותר לאדם יהודי להשקיע בכלכלה זרה כגון מניות בחול, רכישת קרקעות, אגרות חוב ממשלתיות בחול? אודה לך לתשובתך בברכה סיון לוי

תשובה: 

לא ירדתי לסוף דעתך. למה את קוראת כלכלה זרה? מהי כלכלה זרה? כמו כן, לא ברור לי מה זה מניות בחול או אגרות חוב ממשלתיות בחול. האם כוונתך להשקיע בהם בימי חול, אףך שיש בהם פעילויות בשבת? לכן, קודם בארי כוונותיך. ואם כוונתך על חו"ל - חוץ לארץ, וכלכלה זרה משמעה של גויים, בחוץ לארץ, הדבר מותר. ואין חשש ריבית, וברוב במקרים אין גם בעיות של פעילויות החברות של גויים בשבת, אם היהודי בעל המניות אין לו שום זכות הצבעה.

תאריך: 
04/06/07 י"ח סיון התשס"ז
x

Audio Playlist