דילוג לתוכן העיקרי

בעניין מלאכים הנזכרים בתורה

שאלה

כבוד הרב שלום ישנו אדם הנותן אצלנו שעורים בבית הכנסת ברמב"ם והוא אומר שלפי הרמב"ם כל מקום שמוזכר מלאך בתנ"ך זה רק חיזיון האם זה נכון?

תשובה

הדברים אינם פשוטים, ולכן אין ללמוד ענינים חשובים אלו הקשורים בסתרי תורה, בפשטות כזו. המלאכים הקשורים לענין נבואה - כן. לא כן, מלאכים שנזכרו בענינים אחרים, כמו בענין השגחת ה' בבריאה ובנבראים כמו "עושה מלאכיו רוחות", או "וישלח יעקב מלאכים לפניו", למ"ד מלאכים ממש, ועוד רבים.