כרפס ויין בליל הסדר

שאלה: 

שלום למארי, האם ניתן לצאת יד"ח בפסח בירק אחר שאינו כרפס? איני יכול להכניסו לפה כלל... מה דין מי שקשה לו מאד לשתות יין חי כדעת הרמב"ם ובמיוחד 4 כוסות, ולנוהגים חמש כרבינו וכו'. האם המצות שמוציא הרב מחפוד מצות רכות, שכביכול כמו שנהגו בתימן, האם זה מהודר או שעדיף לאכול את מצות ה"קרש" השמורות? תזכה לשנים רבות.

תשובה: 

1. כן, אתה רשאי ליטול ירק שהנך יכול לאכלו.
2. ימזוג אותו, ואדרבה, ע"י המזיגה, יצא ידי חירות וידי ארבעה כוסות. אם גם ע"י מזיגה אינו יכול, ישתה יין צימוקים, או מיץ ענבים.
3. עדיפות המצות הרכות בהכשר הרב מחפוד שליט"א.

תאריך: 
26/03/07 ז' ניסן התשס"ז
תגיות: 
x

Audio Playlist