משלוח מנות

שאלה: 

שלום לרב, ב - 4 שנים האחרונות הנהגתי מנהג לילדיי ולאישי שאת מצוות המשלוח מנות אנו נותנים לגוף ציבורי כלשהוא וכך כל שנה מוסד אחר. פעם נסענו לבי"ח לויינשטיין לנפגעי פיגועים, פעם אחת למוסד למפגרים, ושוב לבי"ח לילדים וכו'. כאשר אני עושה בערך 20-30 משלוחי מנות ופיזית אנו נוסעים ונותנים את המשלוח בעצמנו אחד אחד שרים להם שירים ואומרים חג פורים שמח לכל חולה/מפגר... ברצוני לשאול כמה שאלות:
1. האם כאשר מצבנו קצת יותר קשה השנה אוכל לצמצם במשלוח המנות? והאם זה בסדר שהפסקתי לשלוח מנות לאחיי ושכניי לאימי ולהורי אישי, האם יש חיוב מסויים למישהו?
תודה וחג פורים שמח

תשובה: 

יפה נהגתם, ותמשיכו לנהוג כן. ואל לכם לחשוש שהפסקתם לתת לקרוביכם. רק אל תאמרו שאתם נותנים לגוף ציבורי, כי הנותן לגוף ציבורי לא יצא יד"ח. אלא אתם נותנים ליהודים שנמצאים במוסדות אלה. אולם מן הראוי, שתקצו שתי מנות לידיד, כי המצוה היא איש לרעהו. שמא יחשבו שהמנות לבני אדם סובלים אלו, הם מתנות לאביונים, שהרי אפשר לקיים מתנות לאביונים גם באוכל. אם נדרתם לתת כמות זו, עליכם להישאל כדי לתת פחות בגלל מצוקתכם, ואם לא נדרתם, אין צורך להישאל. וה' ייטיב אחריתכם מראשיתכם.

תאריך: 
25/02/07 ז' אדר התשס"ז
תגיות: 
x

Audio Playlist