לשון הרע אודות ארץ ישראל

שאלה: 

האם יש הלכה האוסרת דיבור לשון הרע אודות ארץ ישראל? מהגמ' בערכין (ט"ו) משמע שכן, אך א"כ איך זה שגם ברמב"ם ולאחר מכן בשולחן ערוך הדבר לא נפסק להלכה? אפילו החפץ חיים לא הביא את הדין הזה בהלכותיו. אם איסור לשון הרע לא כולל דיבור אודות ארץ ישראל, למה המרגלים היו צריכים ללמוד ממרים שאסור לדבר לשון הרע (כמאמר המדרש)? הרי מרים דיברה אודות משה רבינו, והם אודות עצים ואבנים?
תודה.

תשובה: 

איסור רכילות ולשון הרע, ומוציא שם רע, הוא בן אדם לחבירו. לא בן אדם כלפי בעלי חיים, או כלפי צמחים, או כלפי הארץ. וחטאם של המרגלים היה שמאסו בארץ חמדה. אלא שחז"ל בדרך מוסר, אמרו, שאם המרגלים נענשו שהוציאו שם רע על עצים ואבנים, כל שכן שמוציאים שם רע על בני אדם.

תאריך: 
17/02/07 כ"ט שבט התשס"ז
x

Audio Playlist